Những điều người chạy cần biết một tuần trước cuộc đua - 8x - Vietnam

Những điều người chạy cần biết một tuần trước cuộc đua

Tập luyện nhẹ nhàng là điều quan trọng mà người chạy cần lưu ý trong tuần trước ngày diễn ra cuộc đua.

Hầu hết các kế hoạch chạy đều bao gồm thời gian duy trì 2-3 tuần trước ngày đua marathon (42,195 km) và 1-2 tuần cho nửa marathon (21.089 km). Trong tuần cuối cùng từ thứ Hai đến ngày đua, người chạy không được chạy quá 4 dặm một lần và cần hiểu rằng đây chỉ là những bài tập tạo sức khỏe tinh thần.

Giảm quảng đường và tốc độ chạy trước cuộc đua chính

chay-8x

Hầu hết các lần chạy phải chậm hơn 55-75 giây so với tốc độ cuộc đua mục tiêu trên mỗi km. Riêng bài tập 3km trong ngày thứ Ba có thể đạt tốc độ mục tiêu trong ngày đua, nhưng trước đó, người chạy cần chạy nhẹ nhàng khoảng 1,5km để khởi động và 1,5km nữa sẽ dễ dàng hơn sau khi hoàn thành. Chạy với tốc độ từ 3km đến 5km trước cuộc đua 3 ngày và nghỉ ngơi hợp lý vào ngày hôm sau.

Một ngày trước cuộc thi, bạn có thể đi bộ 3 km hoặc chạy chậm. Người chạy cũng cần đi ngủ sớm và đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi trước khi chạy vào sáng sớm hôm sau.

8x.com

Last update: : Tháng Bảy 17, 2022

Category: Đua