SEA Games tại Hà Nội – 2021 - 8x - Vietnam

SEA Games tại Hà Nội – 2021

Sáu quốc gia là Miến Điện (nay là Myanmar), Kampuchea (nay là Campuchia), Lào, Malaya (nay là Malaysia), Thái Lan và Việt Nam Cộng hòa (miền Nam Việt Nam) là những thành viên sáng lập. Các

quốc gia này đã đồng ý tổ chức Đại hội hai năm một lần vào tháng 6 năm 1959 và Ủy ban Liên đoàn Trò chơi SEAP được thành lập sau đó. [2]

 

SEAP Games đầu tiên được tổ chức tại Bangkok từ ngày 12 đến 17 tháng 12 năm 1959, với hơn 527 vận động viên và quan chức từ 6 quốc gia; Miến Điện (nay là Myanmar), Lào, Malaya, Singapore, Nam Việt Nam và Thái Lan tham gia 12 môn thể thao.

 

Tại Đại hội thể thao SEAP lần thứ 8 năm 1975, Liên đoàn SEAP đã xem xét việc bao gồm Brunei, Indonesia và Philippines. Các quốc gia này chính thức được kết nạp vào năm 1977, cùng năm khi Liên đoàn SEAP đổi tên thành Liên đoàn Trò chơi Đông Nam Á (SEAGF), và các trò chơi được gọi là Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Mặc dù có vị trí gần quần đảo Thái Bình Dương hơn lục địa Châu Á và không phải là thành viên của ASEAN, nhưng Đông Timor vẫn được tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 năm 2003 Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội thể thao Đông Nam Á 2009 là lần đầu tiên Lào đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á (trước đó Lào đã từ chối đăng cai Đại hội thể thao bán đảo Đông Nam Á năm 1965 với lý do khó khăn về tài chính). Diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 12, nó cũng kỷ niệm 50 năm Đại hội Thể thao Đông Nam Á, được tổ chức tại Viêng Chăn, Lào.

Last update: : Tháng Sáu 17, 2022

Category: Events