Em Không Lẻ Loi - 8x - Vietnam

8X sẽ đóng vai trò là thực thể pháp lý cao nhất của tập đoàn nhằm thúc đẩy các sáng kiến về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) trong khu vực và quốc tế, đặc biệt là ở Việt Nam.

Với mục tiêu định vị 8X trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu truyền cảm hứng cho nhân loại thông qua các sáng kiến về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của mình, 8X hoàn toàn phù hợp với các giá trị thương hiệu của công ty về tư tưởng dẫn đầu trong ngành và cam kết có những đóng góp hữu hình để hỗ trợ những người kém may mắn trong xã hội.

Ca sĩ Đức Phúc thân thiện gần gũi dự sự kiện “8X Em Không Lẻ Loi”

Chiến dịch “8X Em Không Lẻ Loi” của 8X và Saigonchildren
Chiến dịch 8X Em Không Lẻ Loi mang đến sự giúp đỡ cho những trẻ em khó khăn mồ côi do Covid 19.
Đức Phúc và đại diện 8X tại sự kiện
Rất đông các bạn nhỏ đã có mặt tại sự kiện
Ca sĩ Đức Phúc đại diện 8X và Saigonchildren trao tặng tiền hỗ trợ

Trẻ em là tương lai của chúng ta. Tương lai đó chính là các bạn, Việt Nam

           

 

#8Xemkhongleloi